ریموت پارکینگ

کلید سازی ما در خصوص ریموت های درب پارکینگ خدمات مختلفی را به شما ارائه می دهد:

کپی کردن ریموت پارکینگ برای زمانی که لازم دارید یک کپی از روی ریموت ساخته شود و یا اینکه ریموت خود را گم کرده اید و می خواهید از روی ریموت یک کپی برای استفاده مجدد خود بسازید.
ست کردن ریموت با درب پارکگینگ برای زمانی که میخواهید یک ریموت خام را برای درب پارکینگ خود ست نمایید.
بازگرداندن کد ریموت پاک شده

ساخت ریموت پارکینگ یکی از خدمات مهم کلید سازی ما می باشد که تمام خدمات خود را به صورت شبانه روزی و در کوتاه ترین زمان با بالاترین کیفیت به شما ارائه خواهیم داد.

شماره تماس ها : ۸۸۳۶۵۳۵۹۸۸۵۶۴۷۶۲۰۹۱۲۲۴۴۰۴۴۶۰۹۱۲۳۴۶۹۵۱۷