قفل های دیجیتال

یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های قفل های دیجیتال ما ، امکانات متنوع آن برای ورود است. شما تنها با یک فشار کوچک می‌توانید در را باز کنید و وقت‌هایی که دستتان پر است، دغدغه باز کردن قفل درب و دردسرهای آن را نخواهید داشت.

دیگر راه‌های دسترسی قفل دیجیتال ما :

  • تشخیص چهره، تشخیص کف دست
  • امکان ورود ساده با تلفن همراه
  • اثر انگشت، کارت، انواع تگ و کلید مکانیکی
  • رمز پترن، رمز یک بار مصرف، رمز خیالی

شماره تماس ها : ۸۸۳۶۵۳۵۹۸۸۵۶۴۷۶۲۰۹۱۲۲۴۴۰۴۴۶۰۹۱۲۳۴۶۹۵۱۷