جک های آرام بند

جکهای آرام بند درب محصولی است که امروز در اکثر موسسه های تجاری و مسکونی با امکانات پیشرفته استفاده شده است. آرام بند درب ها در انواع مختلف عرض میشوند و بسته به سرعت حرکتی که دارند در سه حالت تک زمانه و دو زمانه و سه زمانه تقسیم میشوند که در ادامه به تفاوت و تعاریف هرکدام میپردازیم، از مزایای آرام بند درب میتوان به افزایش حریم خصوصی، ایمنی و امنیت، محافظت در برابر آتش و دود و صرفه جویی در مصرف انرژی اشاره کرد.

شماره تماس ها : ۸۸۳۶۵۳۵۹۸۸۵۶۴۷۶۲۰۹۱۲۲۴۴۰۴۴۶۰۹۱۲۳۴۶۹۵۱۷